• slider image 495
  • slider image 496
  • slider image 497
  • slider image 498
  • slider image 499
:::

公告 王柔勻 - 校務公告 | 2019-01-10 | 人氣:292


寒假學藝活動課表上線囉!

查詢課表途徑

1. 請往學校首頁
2. 查看首頁左方的校務行政==>  點選課表查詢系統(寒輔課表)  

:::